Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CẨM 1 THÂN THIỆN - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
 • Phạm Thị Ngọc Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0975110922
  • Email:
   ngocletn1982@gmail.com
 • Trần Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0986703793
  • Email:
   thomtranthi2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ khối 4,5
  • Điện thoại:
   0976681070
  • Email:
   nguyenquysc1@gmail.com
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ khối 2,3
  • Điện thoại:
   0985118334
  • Email:
   buihanhgv74@gmail.com
 • Ngô Thuý Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0979064755
  • Email:
   yennhi.hp23@gmail.com
 • Trần Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HT nhà trường
  • Điện thoại:
   01233149341
  • Email:
   trankimanhcl1@gmail.com
 • Đặng Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ- Phó HT nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695903456
  • Email:
   linhtam71@gmail.com
 • Hà Thị Mai Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962310211
  • Email:
   hathimailygtpl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh
  • Email:
   linhnguyenvt1@gmail.com