Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CẨM 1 THÂN THIỆN - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG TRÌNH THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG - ÁNH SÁNG TRI THỨC với Chủ đề “ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC - KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO” VÀ NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2021.