Thực hiện kế hoạch chuyên môn, hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2018, trường tiểu học Sơn Cẩm I tổ chức Chuyên đề môn Thủ công, năm học 2017-2018.