Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CẨM 1 THÂN THIỆN - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CẨM I. NHIỆM KỲ 2018 – 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN CẨM I. NHIỆM KỲ 2018 – 2019

Thực hiện chương trình công tác và hoạt động của Ban đại diện CMHS trường TH Sơn Cẩm I nhiệm kỳ 2018 - 2019. Để tổng kết và đánh giá chương trình công tác và hoạt động của Ban đại diện CMHS trường TH Sơn Cẩm I nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu chọn những ...